Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια σύγχρονη χειρουργική τεχνική η οποία, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, επιτρέπει τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων με ελάχιστη παρέμβαση στη φυσιολογία του ασθενούς. Δεν αποτελεί συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση. 

Η αρχή στη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η διενέργεια ολοκληρωμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέσω μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα μεγέθους 0.5-1cm. Βασικό εργαλείο είναι το Λαπαροσκόπιο, μια ειδική μικροκάμερα η οποία επιτρέπει στον χειρουργό να βλέπει τα όργανα της κοιλιάς σε οθόνη όπως η τηλεόραση. Για το σκοπό αυτό πρεπει στο εσωτερικό της κοιλιάς, μεταξύ δηλαδή των οργάνων και του εσωτερικού τοιχώματος (περιτοναϊκή κοιλότητα), να εισέλθει αέριο ώστε να "φουσκώσει" την κοιλιά και να "δώσει χώρο" απομακρύνωντας τα όργανα απο το τόιχωμα. 

Για τη πραγματοποίηση των χειρουργικών χειρισμών χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα λαπαροσκοπικά εργαλία τα οποία είναι λεπτά και έχουν ικανό μήκος ώστε να μπορούν να εισέλθουν στην κοιλιά και ο χειρουργός να μπορεί να τα χειριστεί απ' έξω. Όλα τα εργαλεία και το λαπαροσκόπιο εισέρχονται στη κοιλιά μέσω οδηγών που ονομάζονται Trocar και τα οποία επιτρέπουν τη σταθεροποίηση των εργαλείων και την ευχέρια στους χειρισμούς ενώ, με ειδικές βαλβίδες ελέγχουν την απώλεια του αερίου που έχει χρησιμοποιηθεί για να "φουσκωθεί" η κολιά.

 Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα;


○ Ελάχιστο τραύμα στο σώμα του ασθενούς
○ Οπτική μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου
○ Επεμβάσεις μεγάλης ακρίβειας
○ Μειωμένη απώλεια αίματος
○ Ελάττωση του πόνου μετά το χειρουργείο
○ Συντομότερος χρόνος για έναρξη λήψης τροφής
○ Γρήγορη επάνοδος της εντερικής λειτουργίας
○ Ταχύτερη ανάρρωση
○ Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας
○ Ελαχιστοποίηση πιθανότητας μετεγχειρητικών επιπλοκών σχετικές με τις τομές (μόλυνση, διάσπαση, κήλη κλπ.)
○ Μικρότερη πιθανότητα για αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
○ Σχεδόν εξάλειψη των μετεγχειρητικών συμφύσεων που μπορούν να προκαλέσουν ειλεό
○ Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
○ Ταχεία επάνοδος στην εργασία
○ Μικρότερο Συνολικό κόστος

Ποια είναι τα μειονεκτηματα;

Απαιτεί γενική νάρκωση.
○ Χρειάζεται ο ασθενής να έχει καλή αναπνευστική και καρδιαγγειακή λειτουργία.
○ Προήγουμενα χειρουργεία στην κοιλιά μπορεί να προκαλέσουν τεχνικά προβλήματα στην είσοδο των λαπαροσκοπικών εργαλείων αλλά και στην εκτέλεση της επέμβασης.
○ Ανάγκη για χρήση ακριβών και τεχνολογικά προηγμένων και εξειδικευμένων εργαλείων.
○ Συντονισμένη ομάδα ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.
○ Υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια κλασσική και λαπαροσκοπική χειρουργική.

Δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν όλες οι επεμβάσεις λαπαροσκοπικά και οι ειδικοί λόγοι, τα υπερ και κατά, πρέπει να συζητώνται οπωσδήποτε με τον χειρουργό.
Η μετατροπή σε κλασσική, "ανοιχτή" επέμβαση, δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά σοφή απόφαση του χειρουργού εαν, για διάφορους λόγους, θεωρηθεί επισφαλής η συνέχιση της επέμβασης λαπαροσκοπικά.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η λαπαροσκοπική τεχνική δεν αποτελεί κάποια «μαγική» μέθοδο που όλα γίνονται χωρίς πόνο, χωρίς αίμα και χωρίς νάρκωση. Είναι μια χειρουργική τεχνική και ο ασθενής υποβάλλεται σε μια κανονική χειρουργική επέμβαση με ότι συνεπάγεται αυτό. Η λαπαροσκοπική έχει πλεονεκτήματα μόνο όταν χρησιμοποιείται υπό ενδείξεις και από έμπειρους χειρουργούς που πρωτίστως γνωρίζουν άριστα τις κλασσικές μεθόδους και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στην προχωρημένη λαπαροσκοπική. 

"Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει πλεονεκτήματα εφόσον χρησημοποιείται εκεί που πρέπει και όπως πρέπει." [Prof. M. Guerrieri]

 Διαβάστε ακόμα

Λαπαροσκοπική χειρουργική ήπατος

► ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ◄