Χειρουργική Ήπατος

Το ήπαρ είναι το μεγαλύτερο ενδοκοιλιακό συμπαγές όργανο στον άνθρωπο και το σημαντικότερο βιοχημικό εργαστήριο. Βρίσκεται στο δεξιό άνω μέρος της κοιλιάς, κάτω απο τα πλευρά. Στο εσωτερικό του υπάρχει ένα πολύπλοκο δίκτυο απο φλέβες, αρτηρίες και χολαγγεία. Τα τελευταία μεταφέρουν τη χολή που παράγεται στο ήπαρ. Το συκώτι προσβάλλεται από πλήθος παθήσεων αλλά και όγκων καλόηθων και κακόηθων.

Σήμερα η ογκολογική χειρουργική του ήπατος είναι η μοναδική παρέμβαση με πραγματικά θεραπευτικό σκοπό. Η χειρουργική του ήπατος είναι δύσκολη και εξειδικευμένη, απαιτεί σωστό προεγχειρητικό σχεδιασμό, έμπειρη χειρουργική ομάδα, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και απαιτητική μετεγχειρητική φροντίδα.

Στην κλινική αντιμετωπίζονται όλων των ειδών οι χειρουργικές παθήσεις του ήπατος με τεχνικές κλασσικές, λαπαροσκοπικές, υβριδικές, ελάχιστα επεμβατικές και κυρίως με τη χρήση του εξειδικευμένου συστήματος PROMETHEiA™.

Τι είναι η ηπατεκτομή;

Με τον όρο ηπατεκτομή εννοούμε την αφαίρεση ενός μέρους του ήπατος το οποίο περιλαμβάνει και τον όγκο που πρέπει να απομακρυνθεί. Το μέγεθος και το τμήμα του ήπατος που θα αφαιρεθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τους οποίους αξιολογεί η ομάδα χειρουργικής ήπατος. Σε ορισμένες εκτομές χρειάζεται να αφαιρεθεί και η χοληδόχος κύστη.

Το ήπαρ έχει τη δυνατότητα να αναγεννάται. Θεωρητικά μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια μέχρι και το 75% του ήπατος υπό προϋποθέσεις. Το υπολειπόμενο ήπαρ πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του οργανισμού ώστε να μην οδηγηθεί ο ασθενής σε ηπατική ανεπάρκεια. Το ήπαρ που παραμένει θα φτάσει στο αρχικό μέγεθος σε περίπου 3 μήνες.  

Μπορεί μια ηπατεκτομή να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά;

Ναι, στις μέρες αυτό είναι εφικτό! Παρόλα αυτά οι ολοκληρωτικά λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι εφικτές μόνο για ένα ποσοστό όγκων με μικρό μέγεθος και σε κατάλληλη θέση. Για τους μεγαλύτερους όγκους όταν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις η επέμβαση πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος λαπαροσκοπικά ενώ στο τέλος θα χρειαστεί να γίνει μια κλασσική αλλά μικρότερη σε μέγεθος τομή στην κοιλιά ώστε να ολοκληρωθεί η ηπατεκτομή ή να αφαιρεθεί το τμήμα του ήπατος που έχει κοπεί χωρίς να καταστραφεί.

Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές χειρουργικές προσεγγίσεις;

Μια εναλλακτική προσέγγιση για συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι η καταστροφή του ή των όγκων με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων (RF Ablation) ή μικροκυμάτων (Microwave ablation). Αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με ηπατεκτομή αν οι όγκοι είναι πολλαπλοί. Η καταστροφή ή θερμοκαταστροφή των όγκων ενδείκνυται και για ασθενείς που η γενικότερη κατάσταση τους δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση μιας μείζονας χειρουργικής επέμβασης. 

 Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης για καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο είναι ο εμβολισμός, η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία.

Ποιες είναι οι πιο συχνές μετεγχειρητικές επιπλοκές;

• Λοίμωξη αναπνευστικού

• Αιμορραγία

• Πνευμονική εμβολή

• Χολόρροια (διαφυγή χολής)

• Ηπατική ανεπάρκεια

Τι είναι ο προεγχειρητικός σχεδιασμός και τι προσφέρει;

Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για τη διενέργεια μεγάλων χειρουργικών επεμβάσεων στο ήπαρ με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και περιορισμό των επιπλοκών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης χειρουργικής ήπατος αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξατομικευμένου προεγχειρητικού σχεδιασμού και διεγχειρητικής καθοδήγησης προσανατολισμένο στη φιλοσοφία των χειρουργών ήπατος. Το σύστημα ονομάζεται "PRe-Operative Mapping and Evaluation of Tumors for Hepatic surgery and Enhanced Intra-operative Assistance” (PROMETHEiA™)

Με το σύστημα PROMETHEiA™ παράγονται τρισδιάστατα (3D) μοντέλα μοναδικά για τον κάθε ασθενή και εκτιμάται με αξιοπιστία αν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά μια χειρουργική επέμβαση στο συκώτι. Επιπλέον, επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος χειρουργικής επέμβασης αφού δοκιμάζονται εικονικά οι επεμβάσεις. Τα παραπάνω επιτρέπουν την πλήρη αξιολόγηση του ασθενούς από τον χειρουργό, αλλά κυρίως, τη βελτιωμένη και ταχύτερη αντίληψη της κατάστασης από τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένειά του. 

Πως πραγματοποιείται η διεγχειρητική καθοδήγηση;

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους χειρουργούς κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων με σκοπό τη συνεχή, οργανωμένη και σαφή καθοδήγηση της χειρουργικής ομάδας και ως εκ τούτου την ασφαλέστερη και ταχύτερη διενέργεια των επεμβάσεων. Επιπλέον αν υπάρξουν νέα δεδομένα στο χειρουργείο, όπως π.χ. η ανακάλυψη ενός όγκου που δεν είχε αναδειχθεί στη αξονική, αυτά προσαρμόζονται στις ηλεκτρονικές πληροφορίες για επαναξιολόγηση της κατάστασης και εγκυρότερη λήψη άμεσων αποφάσεων

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χειρουργικής ανάλυσης;

• Ακρίβεια στις ειδικές, απαραίτητές προεγχειρητικές μετρήσεις

• Αποφυγή αναποτελεσματικών ή άκρως επικίνδυνων επεμβάσεων

• Βελτιωμένη 3D αντίληψη των δομών

• Επισήμανση επικίνδυνων σημείων επέμβασης

• Επιμελής σχεδιασμός κατάλληλου τύπου επέμβασης

• Προετοιμασία και καθοδήγηση της χειρουργικής ομάδας

• Ελαχιστοποίηση επιπλοκών

Διαβάστε ακόμα:

Computer Assisted
Liver Surgery  

PROMETHEiA™ System
Σύγχρονο εξειδικευμένο σύστημα  προεγχειρητικού σχεδιασμού και διεγχειρητικής καθοδήγησης για επεμβάσεις στο ήπαρ και άλλα ενδοκοιλιακά όργανα.
(Βραβευμένο απο τη Ελληνική Χειρουργική Εταιρία)

Κατεβάστε και τυπώστε το ενημερωτικό έντυπο

"Συτημα χειρουργικής ήπατος PROMETHEiA"
Το έντυπο είναι με μορφή τρίπτυχου

Διαβάστε το άρθρο μας στο περιοδικό About φθινόπωρο 2017

Παχυσαρκία και καρκίνος ήπατος