Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Ιστορικά οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν συνδεθεί με τον πόνο, τις μεγάλες και εμφανείς τομές στο σώμα, τον κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές, τη μακρά νοσηλεία και φυσικά τη δύσκολη ανάρρωση.

Η σύγχρονη χειρουργική με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συστηματική κλινική έρευνα έρχεται να αλλάξει εντελώς την παραπάνω εικόνα. Η χειρουργική του σήμερα είναι Ελάχιστα Επεμβατική (Minimally Invasive Surgery), δηλαδή με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση στον ασθενή. Αυτό επιτυγχάνεται με τις σύγχρονες τεχνικές της Λαπαροσκόπησης, της Ρομποτικής, της Ενδοσκόπησης αλλά και της επεμβατικής ακτινολογίας. Πέρα από τις τεχνικές η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική αποτελεί μια καινοτόμο φιλοσοφία για την αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων γενικότερα. 

Πλεονεκτήματα

Κάθε τεχνική προσφέρει ξεχωριστά πλεονεκτήματα, γενικά αυτά είναι: 


○ Ελάχιστο τραύμα στο σώμα του ασθενούς
○ Οπτική μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου
○ Επεμβάσεις μεγάλης ακρίβειας
○ Μειωμένη απώλεια αίματος
○ Ελάττωση του πόνου μετά το χειρουργείο
○ Συντομότερος Χρόνος για την λήψη τροφής
○ Συντομότερος Χρόνος για επάνοδο της εντερικής λειτουργίας
○ Ταχύτερη ανάρρωση
○ Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας
○ Ελαχιστοποίηση πιθανότητας μετεγχειρητικών επιπλοκών σχετικές με τις τομές (μόλυνση, διάσπαση, κήλη κλπ.)
○ Μικρότερη πιθανότητα για αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
○ Σχεδόν εξάλειψη των μετεγχειρητικών συμφύσεων που μπορούν να προκαλέσουν ειλεό
○ Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
○ Ταχεία επάνοδος στην εργασία
○ Μικρότερο Συνολικό κόστος

Τεχνική

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με την πάθηση και το όργανο-στόχος που πρέπει να χειρουργηθεί. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές σε συνδυασμό με τεχνολογίες απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας (Video, Ακτινοσκόπηση κλπ.) και οπτικών ινών, πολύ λεπτά εργαλεία και σύνθετα ρομποτικά συστήματα. Επίσης για την προσπέλαση των οργάνων χρησιμοποιούνται είτε τα φυσικά στόμια του σώματος (στόμα, πρωκτός, κόλπος, ουρήθρα) είτε ειδικοί οδηγοί για την εισαγωγή των εργαλείων στην κοιλιά ή αλλού από μία ή περισσότερες μικρές τομές λίγων χιλιοστών. 

Εφαρμογή

Οι νέες Ελάχιστα Επεμβατικές τεχνικές έχουν αλλάξει τη χειρουργική αντιμετώπιση πληθώρας νοσημάτων και τη συνολική θεώρηση για τη χειρουργική. Με τη Λαπαροσκοπική και τη Ρομποτική χειρουργική αντιμετωπίζεται σήμερα το σύνολο των χειρουργικών παθήσεων της κοιλίας (Στομάχι, Λεπτό και Παχύ έντερο, Ήπαρ, Χοληφόρα, Πάγκρεας, Σπλήνας, Επινεφρίδια, Νοσογόνος Παχυσαρκία, Βιοψίες, Κήλη, Τραύμα, Ουρολογικές, Γυναικολογικές και Ανδρολογικές επεμβάσεις κλπ.). Μάλιστα η λαπαροσκοπική χειρουργική φαίνεται να έχει ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του καρκίνου στο παχύ έντερο. Ενώ σημαντικότατη είναι η συμβολή της στην αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας αλλά και γενικά των κοιλιακών παθήσεων σε παχύσαρκους ασθενείς.

Εξέλιξη της λαπαροσκοπικής είναι η Λαπαρο-Ενδοσκοπική χειρουργική δια μονής οπής (Laparo-Endoscopic Single Site surgery - LESS ή Single Incision Laparoscopic Surgery-SILS). Με αυτή τη σύγχρονη τεχνική η είσοδος όλων των εργαλείων στην κοιλιά γίνεται από μία και μόνο μικρή τομή στον ομφαλό και έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν ορισμένες κοιλιακές παθήσεις.

Μια άλλη ελάχιστα επεμβατική τεχνική για την αντιμετώπιση παθήσεων του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου (ορθού) είναι η Διαπρωκτική Ενδοσκοπική Μικροχειρουργική (Transanal Endoscopic Microsurgery ή ΤΕΜ). Με την τεχνική αυτή δύναται να αφαιρεθούν δια του πρωκτού μεγάλοι πολύποδες ή υπό προϋποθέσεις μικροί καρκίνοι, χωρίς καμία τομή στην κοιλιά και με ελάχιστες επιπλοκές. 

Τέλος μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χειρουργική δια των φυσικών (NOTES). Με την τεχνική αυτή εξειδικευμένα ενδοσκοπικά εργαλεία ή ρομποτικά συστήματα εισέρχονται στην κοιλιακή χώρα μέσω των φυσικών στομίων του ανθρωπίνου σώματος (στόμα, κόλπος, πρωκτός) χωρίς να πραγματοποιείται καμία εξωτερική τομή στην κοιλιά! Παρόλα αυτά η τεχνική αυτή εφαρμόζεται προς το παρόν σε πειρατικά πρωτόκολλα και όχι στην καθημερινή πράξη, το μέλλον όμως είναι κοντά…

Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί στο βαθμό που τα γνωρίζουμε σήμερα χωρίς τη συμβολή της Πληροφορικής. Η Χειρουργική Πληροφορική έχει φέρει επανάσταση στη Χειρουργική με βελτίωση στη διάγνωση και τις επεμβάσεις, τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των ιατρικών περιστατικών, αλλά και εξέλιξη στην έρευνα και την εκπαίδευση. Η χειρουργική υποβοηθούμενη από υπολογιστές (Computer Assisted Surgery) μέσω σύγχρονων αλγορίθμων και λογισμικών ανάλυσης και απεικόνισης δίνει τη δυνατότητα για ακριβή Προεγχειρητικό Σχεδιασμό, Ενίσχυση της Πραγματικότητας και της παροχής Πληροφοριών μέσα στο Χειρουργείο αλλά και στοχευμένη Μετεγχειρητική παρακολούθηση. 

Διαβάστε ακόμα: