Χειρουργική Ογκολογία

Ο καρκίνος είναι ένας γενικός όρος και όχι συγκεκριμένη πάθηση. Υπάρχουν περισσότερα από 200 είδη καρκίνου. Όλα τα όργανα του σώματος μπορούν να αναπτύξουν κάποιον όγκο με διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με το όργανο και το είδος.
Στις μέρες μας ο καρκίνος είναι η 2η αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Η Ογκολογία αποτελεί τον τομέα της ιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου. Περίπου το 60% των ασθενών με όγκους χρειάζεται να χειρουργηθούν. Η χειρουργική ογκολογία αναφέρεται στις χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων.

Ανάλογα με το είδος, την εντόπιση και το μέγεθος του όγκου αλλά και την ύπαρξη ή όχι μεταστάσεων κρίνεται αν υπάρχει ένδειξη να πραγματοποιηθεί μια ογκολογική χειρουργική επέμβαση και το είδος αυτής. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί με κάποια πρόσθετη θεραπεία (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία) πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το χειρουργείο. Αυτό γίνεται για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της επέμβασης και τη μείωση της πιθανότητας υποτροπής της νόσου.

Όσο πιο αρχικό είναι το στάδιο της νόσου τόσο πιο ριζική είναι συνήθως η επέμβαση και φυσικά πιο αποτελεσματική αφού σε ορισμένα είδη καρκίνου επιτυγχάνεται ίαση. Ορισμένες φορές όμως, σε προχωρημένα συνήθως στάδια, η χειρουργική ογκολογία μπορεί να μην προσφέρει πραγματική ίαση αλλά να ανακουφίσει τον ασθενή από τα συμπτώματα και να του προσφέρει μεγαλύτερη επιβίωση.

Η Χειρουργική Ογκολογία προσφέρει

► Ριζική επέμβαση
► Ογκομειωτική επέμβαση
► Εκτομή μεταστάσεων
► Ανακουφιστική επέμβαση
► Επέμβαση σταδιοποίησης
► Επείγουσα ογκολογική επέμβαση
► Προληπτική επέμβαση
► Επανορθωτική επέμβαση 

Οι περισσότερες ογκολογικές επεμβάσεις που αφρούν όργανα της κοιλιάς μπορούν να πραγματοποιηθούν σήμερα με τεχνικές Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (όπως λαπαροσκόπηση) με πολλά οφέλη και φυσικά με την τεράστια βοήθεια της τεχνολογίας.

Γίνεται κατανοητό ότι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ασθενούς με καρκίνο επιτυγχάνεται με τη συνεργασία διαφόρων ογκολογικών ειδικοτήτων και τη μελέτη κάθε περίπτωσης σε ειδικό Ογκολογικό Συμβούλιο.

Λαπαροσκοπική

Διαβάστε ακόμα: