Υπηρεσίες

Επείγοντα

Καθημερινά όλο το 24ωρο στα τηλέφωνα :
Κινητό: 697 93 26000
Κλινική: 2610 464 100

Ιατρείο - Κλινική

Καθημερινά κατόπιν ραντεβού στη Γενική Κλινική Πατρών ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Το ιατρείο του κ. Ζυγομαλά βρίσκεται στο ισόγειο της κλινικής.

Επεμβάσεις &  PROMETHEiA™

Οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται στη Γενική Κλινική Πατρών ΟΛΥΜΠΙΟΝ με τεχνικές ελάχιστα επεμβατικές ανάλογα με τις ενδείξεις.

Επισκέψεις κατ'οίκον

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης δύναται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο σπίτι ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον ο ιατρός το κρίνει ασφαλές.

Συμβάσεις ταμείων

ΕΟΠΥΥ και ΟΓΑ συνταγογράφιση & σύμβαση με ΟΛΥΜΠΙΟΝ.

Ιδιωτικές ασφάλειες

Ιδιωτικές Ασφάλειες σύμβαση με ΟΛΥΜΠΙΟΝ αναλόγως συμβολαίου.

Επισκέψεις στο σπίτι

  •     Χειρουργική εκτίμηση
  •     Περιποίηση τραυμάτων (αλλαγή, συρραφή, κοπή ραμμάτων)
  •     Χειρουργικός καθαρισμός και φροντίδα κατακλίσεων
  •     Αντιμετώπιση και περιποίηση απλών εγκαυμάτων
  •     Φροντίδα στομίας (κολοστομία, ειλεοστομία κλπ.)
  •     Τοποθέτηση καθετήρα Levin
  •     Αλλαγή καθετήρα σίτισης (Levin, Γαστροστομία κλπ.)
  •     Τοποθέτηση / Αλλαγή ουροκαθετήρα (Folley)
  •     Ηπαρινισμός Port-a-cath
  •     Δύσκολες αιμοληψίες


Computer Assisted
Liver Surgery  

PROMETHEiA™ System
Σύγχρονο εξειδικευμένο σύστημα  προεγχειρητικού σχεδιασμού και διεγχειρητικής καθοδήγησης για επεμβάσεις στο ήπαρ και άλλα ενδοκοιλιακά όργανα.
(Βραβευμένο απο τη Ελληνική Χειρουργική Εταιρία)

i-Surgery™ Android App

i-Surgery™ app
Είναι μία android εφαρμογή για ζωντανή ενημέρωση των συνοδών του ασθενούς απο τη χειρουργικη αίθουσα. Η χρήση της γίνεται πάντα σε συνενόηση με τον χειρουργό κ . Ζυγομαλά. Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε απο τον Christopher Drosos