create a site

Όζοι θυρεοειδούς 

Οι όζοι στον θυρεοειδή είναι σφαιρικοί σχηματισμοί οι οποίοι συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και γίνονται αντιληπτοί μόνο κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης από τον ιατρό ή μέσω διαγνωστικού υπερήχου. Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί, αφού διαγιγνώσκονται στο 50% περίπου του πληθυσμού άνω τω 60ετών. Στην συντριπτική πλειοψηφία είναι καλοήθεις όγκοι και μόνο το 5% περίπου παρουσιάζει κακοήθεια. Είναι λοιπόν σημαντικό να αποκλείσουμε την πιθανότητα κακοήθειας ενός όζου έτσι ώστε να προσφέρουμε αποτελεσματική θεραπεία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνει εξειδικευμένος και προσεκτικός έλεγχος. Οι διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις όπως ο έλεγχος ορμονών, ο υπέρηχος και το σπινθηρογράφημα μπορούν να δώσουν ενδείξεις για τον χαρακτήρα ενός όζου. Παρόλα αυτά η μοναδική εξέταση η οποία δίνει αποδείξεις είναι η μικροσκοπική εξέταση του όζου είτε με τη λήψη υλικού μέσω βιοψίας με λεπτή βελόνη είτε με τη χειρουργική αφαίρεση και την ιστολογική εξέταση του όζου.

Τι είναι ο “θερμός” και ο “ψυχρός” όζος; 

Το σπινθηρογράφημα του θυρεοειδούς είναι μια διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει την αξιολόγηση της λειτουργικότητας ενός όζου. Ο ασθενής λαμβάνει ραδιοϊσότοπο και εάν ένας όζος προσλαμβάνει αρκετό ραδιοϊσότοπο λέμε ότι φαίνεται στο ειδικό φιλμ ως “θερμός” όζος. Αν δεν απορροφά ραδιοϊσότοπο λέμε ότι είναι “ψυχρός” όζος. Το 85% των όζων είναι ψυχροί και από αυτούς το 10% περίπου υποκρύπτουν κακοήθεια, ενώ από τους θερμούς όζους μόνο το 1% περίπου είναι κακοήθεις.

Ποια άλλα στοιχεία θέτουν ενδείξεις για κακοήθεια;

Τα παρακάτω στοιχεία αυξάνουν την πιθανότητα ένα όζος να είναι κακοήθεια
• Ηλικία <20 ή >70 ετών
• Άνδρας ασθενής
• Πρωτοεμφανιζόμενα συμπτώματα δυσκολίας κατάποσης ή βραχνάδας
• Ιστορικό ακτινοβολίας στο λαιμό κυρίως στην παιδική ηλικία
• Οικογενειακό ή ατομικό ιστορικό καρκίνου θυρεοειδούς
• Διάμετρος όζου >2cm
• Παρουσία μόνο ενός όζου
• Όζος με ακαθόριστα όρια, σκληρός και δυσκίνητος στην ψηλάφηση
• Συμπαγής ή μικτός όγκος στον υπέρηχο
• “Ψυχρός” όζος στο σπινθηρογράφημα
• Φυσιολογικές τιμές ορμονών
Με τα παραπάνω δε μπορούμε σε καμία περίπτωση να βάλουμε οριστική διάγνωση, και άρα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση με κάποιου είδους βιοψία. 

Τι προσφέρει η βιοψία με λεπτή βελόνη;

Ο θυρεοειδής αδένας είναι εύκολα προσβάσιμος και ορατός στον υπέρηχο, έτσι μπορούμε με την καθοδήγηση του υπερήχου να εντοπίσουμε τον ύποπτο όζο, να τον “τρυπήσουμε” με μια λεπτή βελόνα και να λάβουμε υλικό για βιοψία (Fine Needle Aspiration biopsy- FNA).
Τα αποτελέσματα της FNA δίνουν σημαντικές πληροφορίες και καθορίζουν συχνά την περαιτέρω αντιμετώπιση. Έτσι εάν η βιοψία δείξει κακοήθεια ή υποψία για κακοήθεια τότε χρειάζεται οπωσδήποτε χειρουργική επέμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον όζο σε τακτά χρονικά διαστήματα ή να επαναλάβουμε την βιοψία. 

Πότε ένας όζος χρειάζεται χειρουργική επέμβαση;

Η χειρουργική επέμβαση στον θυρεοειδή έχει ως σκοπό την αφαίρεση του όζου είτε για λόγους βιοψίας είτε για οριστική θεραπεία. Με την χειρουργική επέμβαση δεν αφαιρείται μόνο ο όζος αλλά ολόκληρος ο λοβός του θυρεοειδούς στον οποίο έχει αναπτυχθεί ο όζος (Λοβεκτομή) ή όλος ο θυρεοειδή αδένας (Ολική θυρεοειδεκτομή) υπό σε συγκεκριμένες ενδείξεις. Ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και τις πιθανές επιπλοκές πρέπει να συζητηθούν με τον χειρουργό.
Χειρουργική επέμβαση χρειάζεται οπωσδήποτε όταν ένας όζος αποδειχθεί από την βιοψία με λεπτή βελόνη κακοήθης ή ύποπτος για κακοήθεια. Επέμβαση συνιστάται και όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις λοιπές εξετάσεις για κακοήθεια.
Επίσης χειρουργική επέμβαση μπορεί να συστηθεί και για καλοήθεις όζους αν είναι πολύ μεγάλοι, αν αυξάνουν συνεχώς μέγεθος, αν προκαλούν συμπτώματα όπως πόνο, δυσκολία στην κατάποση ή η λειτουργικότητά τους δεν μπορεί να ελεγχθεί ικανοποιητικά με φάρμακα. 

Γενικές πληροφορίες για την χειρουργική του θυρεοειδούς

Για τη χειρουργική επέμβαση απαιτείτε γενική νάρκωση. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2 ώρες και πραγματοποιείται από μια τομή στο μπροστινό κάτω μέρος του λαιμού σας. Μετά το χειρουργείο θα μπορείτε άμεσα να περπατήσετε, να πιείτε και να φάτε. Χρειάζεται να νοσηλευτείτε για περίπου 24 ώρες.
Υπάρχουν διαφορετικά είδη επεμβάσεων που ένας χειρουργός μπορεί να εκτελέσει, όπως:

● Λοβεκτομή - αφαιρώντας το μισό του θυρεοειδούς αδένα
● Σχεδόν ολική θυρεοειδεκτομή – αφαίρεση σχεδόν όλου του αδένα, αφήνοντας μια μικρή ποσότητα θυρεοειδικού ιστού
● Ολική θυρεοειδεκτομή – αφαίρεση όλου του θυρεοειδικού ιστού που είναι ορατός με γυμνό μάτι (ελάχιστες μικροσκοπικές εστίες θυρεοειδικού ιστού μπορεί να παραμένουν)

Οι δυο τελευταίοι τύποι επέμβασης μπορεί να συνοδεύονται σε ορισμένες περιπτώσεις με αφαίρεση λεμφαδένων από το λαιμό (εκτεταμένη ή μη). Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για καθεμία από αυτές τις πράξεις. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μιας χειρουργική επέμβασης θυρεοειδούς είναι η πιθανή βλάβη σε δομές γειτονικές με τον θυρεοειδή, όπως οι παραθυρεοειδείς αδένες (ρυθμίζουν τα επίπεδα ασβεστίου) και τα νεύρα του λάρυγγα (τα οποία ελέγχουν τις φωνητικές χορδές). 

Τι είναι η νευροπαρακολούθηση και τι προσφέρει;

Για την καλύτερη αναγνώριση και προφύλαξη των νεύρων του λάρυγγα (παλίνδρομων) υπάρχει σήμερα η δυνατότητα χρήσης κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ειδικών συσκευών που ονομάζονται νευροδιεγέρτες, και βοηθούν στον εντοπισμό και την επιβεβαίωση της οπτικής αναγνώρισης των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.
Η τεχνική αυτή ονομάζεται ονομάζετε νευροπαρακολούθηση.

Ο αναισθησιολόγος τοποθετεί ειδικά ηλεκτρόδια ενσωματωμένα στον τραχειοσωλήνα στο ύψος των φωνητικών χορδών και ο χειρουργός χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο εργαλείο το οποίο διεγείρει το νεύρο που θέλει να εντοπίσει αναγνωρίζοντας και καταγράφοντας το αποτέλεσμα με ειδικό σύστημα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η νευροπαρακολούθηση είναι μια ασφαλής διαδικασία με σημαντικό πλεονέκτημα για τον ασθενή, εξασφαλίζοντας καλύτερο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κυρίως στη περίπτωση πολύπλοκών ογκολογικών επεμβάσεων.

Διαβάστε ακόμα

Παρακολουθήστε

Θυρεοειδής Αδένας - στην εκπομπή Χαριν Υγείας με την Ασημίνα Ζανιά  του ΛΥΧΝΟΣ TV

Παρακολουθήστε

Από την συνέντευξη του χειρουργού κ. Ζυγομαλά στην εκπομπή Υγείας Θέματα του IONIAN TV.

Παρακολουθήστε

Ενημερωτικό animation για την τεχνική της νευροπαρακολούθησης

Κατεβάστε και τυπώστε το ενημερωτικό έντυπο

"Χειρουργική του Θυρεοειδούς" 
Το έντυπο είναι με μορφή διπτυχου

Από την συνέντευξη του χειρουργού κ. Ζυγομαλά με θέμα τη χειρουργική του θυρεοειδούς στην εκπομπή Κοινωνικές Ανιχνέυσεις της τηλεόρασης της ΙΜ. Πατρών Λύχνος.

Διαβάστε ακόμα: